Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Bouwinformatie

Onze experten hebben door hun jarenlange ervaring hun kennis vergaard. Die delen ze graag met u. Laat u bij staan over alle essentiële bouwaspecten. 
Graag meer info? Contacteer ons!

De voorbereiding van uw bouwproces

Het realiseren van een nieuw gebouw is voor veel opdrachtgevers een unieke en eenmalige gebeurtenis. Onze doelstelling is u daarbij zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, zodat u tijdens het proces de juiste keuzes maakt en niet voor verrassingen komt te staan. Wij begeleiden, indien gewenst, het complete bouwproces van eerste schetsontwerp tot aan de oplevering middels onze unieke werkwijze. Bij aanvang wordt een inventarisatie van uw wensen gemaakt. Tevens wordt een eerste verkenning gedaan van de mogelijkheden die volgens het bestemmingsplan op de beoogde locatie toegestaan zijn. Op basis hiervan wordt een bouwkundige ontwerp gemaakt dat wordt gebudgetteerd.

In de opdrachtfase moet voor een nieuwbouw realisatie een omgevingsvergunning worden aangevraagd, welke wij voor u kunnen verzorgen. Hiervoor hebben wij de mensen én de kennis in huis, zodat u ook tijdens dit proces wordt ontzorgd en de lijntjes kort blijven. De coördinatie van de benodigde werkzaamheden voor het aanvragen van de vergunning (bijvoorbeeld de sonderingen, een stikstof berekening en de EPC berekening) wordt door ons uitgevoerd. Uiteraard blijft u bij het hele proces betrokken, zodat we samen uw project in uitvoering kunnen brengen.

Energiezuinig bouwen

Willy Naessens Industriebouw volgt de alsmaar strenger wordende energienormen op de voet. We passen onze systemen constant aan op deze nieuwe normen. Zo wordt voor nieuwbouw de EPC-norm per 1 januari 2021 vervangen door de BENG (Bijna Energie Neutraal Bouwen).

Onze geprefabriceerde geïsoleerde wandelementen bereiken zonder problemen een U-waarde van 0,223 W/m² x K en zitten hiermee ruim onder de norm. Met een dikker isolatiepakket halen ze nog lagere U-waarden. Isolerende voegen tussen de panelen vermijden lokale koudebruggen en verzekeren de luchtdichtheid. Het isolatiepakket loopt door op de hoeken van het gebouw. Daken in onze prefab-bouwsystemen halen moeiteloos een U-waarde van 0,240 W/m² x K.

Bij elk project beperken we de warmteverliezen aan de hand van innovatieve technieken en methodes zoals:

  •    luchtdicht bouwen: geen ongecontroleerde ventilatie;
  •    hoge isolatiewaarden hanteren;
  •    de gevel optimaliseren in functie van daglicht en zomercomfort.

Brandveilig bouwen

Brandveiligheid is een belangrijk aspect binnen het bouwproces. Er komt heel wat kennis, energie en verantwoordelijkheid bij kijken. Wij maken u graag wegwijs in dit onderwerp. Bouwen in beton biedt veel voordelen inzake brandveiligheid. Een betonconstructie heeft zonder dure- en onderhoudsintensieve behandeling een brandweerstandsklasse van 60 minuten.

Brandoverslag naar andere compartimenten of aanpalende gebouwen wordt voorkomen door brandwerende betonnen wanden en gevels. De brandweerstandsklasse kan vergroot worden tot 240 minuten. 

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is bouwen voor de toekomst. Onze gebouwen voldoen vanzelfsprekend aan de geldende bouwvoorschriften op het gebied van energiezuinig bouwen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van energie die duurzaam opgewekt kan worden. Onze daken zijn daarom standaard berekend op de (extra) belasting voor het plaatsen van zonnepanelen.

Tevens anticiperen wij op mogelijkheden die vandaag nog niet opgelegd of noodzakelijk zijn. Denk hierbij  aan CO2 neutraal bouwen, circulair bouwen en beperken van de stikstofuitstoot in de bouwfase.

Willy Naessens Industriebouw profileert zich als een milieubewuste bouwfirma door:

 te werken met ruwbouwmaterialen;

  •  het gebruik van afwerkingsmaterialen te beperken;
  •  materialen te kiezen in functie van hun levensduur;
  •  rekening te houden met milieuaspecten.
  •  weinig afval op de bouwplaats
  •  lange levensduur
  •  geen onderhoud
  •  gebouwen zijn waardevast


Door het accumulerend vermogen van de beton is het klimaat in onze gebouwen zeer comfortabel. In de zomer aangenaam koel en in de winter is met weinig energie de temperatuur constant te houden. Al met al, altijd een prettig werkklimaat!

Bouwplannen?

We helpen u graag verder met al uw vragen. Contacteer ons vrijblijvend en samen bekijken we de mogelijkheden. 

Contacteer ons