Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden
duurzaam-bouwen

Duurzaam bouwen

 

 

Wij bouwen voor u én uw achterkleinkinderen.

 

Als familiebedrijf vinden we het noodzakelijk om zorg te dragen voor volgende generaties en daarom hanteren we een doelgerichte aanpak voor duurzaam bouwen. Het staat centraal in onze bedrijfsvisie, waarbij de sleutel van het succes ligt bij ons onderscheidende, geïntegreerde bouwproces. Dit maakt duurzaam bouwen met Willy Naessens dus niet alleen efficiënter, maar ook klimaatvriendelijker.

Een duurzame keuze

Duurzaam bouwen is een vereiste, geen extraatje.

Vooruitgang in prefab-technologie heeft zich bij ons niet alleen gericht op het verminderen van de milieu-impact van beton, maar ook op het maken van beton tot een duurzame keuze voor de bouw: duurzaam bouwen.  We anticiperen op ontwikkelingen die vandaag de dag nog niet zijn opgelegd of noodzakelijk lijken maar wel van belang zijn om duurzaam te kunnen bouwen. We investeren de komende decennia in het gericht reduceren en compenseren van onze CO2-uitstoot (CO2 neutraal bouwen), maar ook in circulair bouwen, het beperken van de stikstofuitstoot in de bouwfase en de toepassing van doordacht gebruik van alternatieve en duurzame energiebronnen. En dat is een fijne wetenschap als u een bouwproject bij Willy Naessens Nederland gaat beginnen. 

Meer info

Duurzaam bedrijfspand

Een aangenaam bedrijfspand voor mens en natuur

Duurzaam bouwen is een essentieel onderdeel geworden van moderne bouwpraktijken. De behoefte aan milieuvriendelijke bouwmethoden groeit. De prefab beton elementen binnen de Willy Naessens Group worden  milieuvriendelijk gefabriceerd. Dit gebeurt met behulp van een maximale recyclage van het proceswater en de zon die 50% van de productie-energie voorziet. Ons hele bedrijfsproces is CO2 neutraal gecertificeerd. 

Onze gebouwen voldoen vanzelfsprekend aan de geldende bouwvoorschriften op het gebied van energiezuinig en duurzaam bouwen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van energie die duurzaam opgewekt kan worden. Daarnaast kent prefab beton een accumulerende eigenschap wat zorgt voor een constant en prettig werkklimaat. Lekker koel in zomer, behaagelijk in de winter en lagere energiekosten. Onze daken zijn daarnaast standaard berekend op de (extra) belasting voor het plaatsen van zonnepanelen. Door gebruik te maken van duurzaam beton en innovatieve bouwmethoden kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst en de levensduur van een gebouw verlengen én de kosten verlagen.

Meer info

Samen duurzaam bouwen

Samen bouwen aan de toekomst

Dat is waar Willy Naessens Industriebouw voor staat. Het is een gezamenlijke inspanning die niet alleen door onszelf, maar ook door onze klanten, partners en werknemers wordt gedreven. Willy Naessens Industriebouw is een bedrijf dat zich hiervan bewust is en gelooft in samenwerking als de sleutel tot duurzaam succes. We streven naar langdurige relaties met klanten en partners, waarbij de nadruk ligt op open communicatie en transparantie. Door samen te werken, kunnen we de behoeften en verwachtingen van alle betrokken partijen begrijpen en aanpakken, waardoor we een positieve impact hebben op de toekomst voor u, en uw (achter)kleinkinderen. Willy Naessens Industriebouw heeft een bewezen staat van dienst in duurzame bouwpraktijken en is toegewijd aan het blijven ontwikkelen van innovatieve oplossingen die de bouwsector in de toekomst zullen transformeren.

Meer info

Een circulair pand

Ontek ons nieuwste bouwconcept The Circle®!

Bij Willy Naessens bouwen we aan de toekomst voor onze achterkleinkinderen. En die toekomst begint bij circulaire betonbouw. Daarom ontwikkelden wij de bouwstenen van de toekomst. 100 demontabele elementen die razendsnel elk industrieel pand mogelijk maken. Een circulair bouwconcept met blokken beton. 70% herbruikbaar zonder aanpassing en 25% recyclebaar! The Circle® is voor ontwikkelaars, eindbeleggers, gebruikers/huurders, maar ook voor architecten en adviseurs de meest efficiënte manier om een industrieel bouwproject te realiseren.

Meer info

Certificeringen

Climate Neutral Certification

Sinds december 2021 is onze organisatie gecertificeerd volgens de Climate Neutral Certification Standard: zo laten we op onafhankelijke wijze zien dat we daadwerkelijk inspanningen van betekenis leveren om onze CO2 uitstoot te reduceren. Onze bedrijfsvoering is getoetst aan de strenge criteria van de Climate Neutral Certification Standard door een onafhankelijke auditor. Wij reduceren onze CO2-uitstoot zoals vereist door het Akkoord van Parijs en de standaard met minimaal 3% per jaar en mikken op een daling van meer dan 50% tegen 2030. Ook al onze CO2 -uitstoot die we (nog) niet kunnen reduceren compenseren we met carbon credits komende vanuit gecertificeerde klimaatprojecten.

Climate Neutral CertificateCO2 voortgangsrapport en aanpakCO2 prestatieladder website

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement en toetst bedrijven op hun milieuzorgsysteem. Binnen Willy Naessens wordt er veel aandacht besteed aan het beheersen en verminderen van milieurisico’s van de bedrijfsvoering, door onder andere het inventariseren van gevaarlijke stoffen en het opstellen van een Milieu Aspecten Register voor het bedrijf en per project. Prefab beton is een aangenaam product om mee te werken, aangezien Willy Naessens door verticale integratie het gehele bouwproces in eigen beheer heeft en dus controle heeft over de milieueffecten.

ISO 14001 certificaat

ISO 9001

ISO 9001 is een standaard op het gebied van kwaliteitsmanagement en toetst bedrijven op hun kwaliteitsmanagementsysteem. Willy Naessens implementeerd een kwaliteitsmanagementsysteem en blijft deze continue verbeteren door te meten en te evalueren. Zo voldoen we aan de eisen en wensen van de klant, wet- en regelgeving en de eisen van onze organisatie zelf. We streven ernaar om klanten tevreden te stellen met hun diensten en producten en leggen de lat hoog voor de kwaliteit. Door onze unieke werkwijze binnen de onderneming, ligt de ondergrens van de kwaliteit hoog en krijgen we vaak complimenten van tevreden klanten. Bij Willy Naessens wordt er veel aandacht besteed aan zowel het milieu als de kwaliteit van onze producten en diensten, wat zich vertaalt in de certificeringen.

ISO 9001 certificaat

VCA**

Sinds 30 juni 2017 zijn wij VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma waarbij bedrijven worden getoetst op hun VGM-beheersysteem.

Veiligheid, gezondheid en milieu staan binnen Willy Naessens hoog in het vaandel. Het initiatief vanuit de directie om dit binnen de onderneming te implementeren komt vanuit de drang om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en de omgeving zo goed mogelijk te willen waarborgen. Het doel vanuit de directie is om zo min mogelijk ongevallen of calamiteiten te hoeven trotseren, met als ultieme doelstelling de ongevallen op 0 te krijgen.

VCA ** certificaat

Meer weten over duurzaam bouwen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder met al uw vragen!

Energiezuinige en duurzame bedrijfsbouw is de toekomst van de bouwindustrie. Het is belangrijk om de impact van de bedrijfsgebouwen op het milieu te verminderen en tegelijkertijd een comfortabele en veilige werkomgeving te bieden. Om deze volgt Willy Naessens Industriebouw de alsmaar strenger wordende energienormen op de voet. We passen onze systemen constant aan op deze nieuwe normen. Zo is voor nieuwbouw de EPC-norm per 1 januari 2021 vervangen door de BENG (Bijna Energie Neutraal Bouwen).

Daarbij helpt het gebruiken van prefab beton ons om aan deze steeds strengere normen te voldoen. Bijvoorbeeld door onze geprefabriceerde geïsoleerde wandelementen, die bereiken een U-waarde van 0,223 W/m2 x K en zitten hiermee ruim onder de norm. Met een dikke isolatiepakket halen ze nog lagere U-waarden. Isolerende voegen tussen de panelen vermijden lokale koudebruggen en verzekeren de luchtdichtheid. Het isolatiepakket loopt door op de hoeken van het gebouw. Daken in onze prefab-bouwsystemen halen moeiteloos een U-waarde van 0,240 W/m2 x K.

Ook zorgt ons eigen betonconcept ervoor dat de warmteverliezen worden beperkt aan de hand van innovatieve technieken en methodes zoals: 

  • luchtdicht bouwen: geen ongecontroleerde ventilatie;
  • hoge isolatiewaarden hanteren;
  • de gevel optimaliseren in functie van daglicht en zomercomfort.

 

Door te investeren in duurzame bedrijfsbouw kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een betere toekomst, maar ook kosten besparen op de lange termijn.