Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Technische info

Al onze prefab beton elementen komen uit onze eigen fabrieken. Iedere fabriek heeft zijn eigen expertise en is gespecialiseerd in de productie van een specifiek prefab beton element. We delen graag de technische eigenschappen per betonelement met u. 

De funderingen

In Nederland wordt hoofdzakelijk op twee manieren gefundeerd: op staal of op palen.

Wanneer de draagkrachtige grondlagen zich direct onder het maaiveld bevinden, wordt de fundering uitgevoerd als een 'fundering op staal'. Hierbij worden gewapende betonpoeren en -stroken op het vaste zandpakket gestort.

Als de draagkrachtige grondlagen zich dieper in de grond bevinden en de bovenste lagen bestaan uit samendrukbare grondlagen, is het risico op zettingen te groot. Er wordt dan een fundering op palen toegepast. Hierbij worden palen in de grond aangebracht die met de voeten in de draagkrachtige laag verankerd zitten. Voor het aanbrengen van de palen zijn verschillende methodes en paaltypes. 

In de betonnen funderingsconstructie worden bij beide methodes ankers ingestort waarop de betonconstructie geplaatst wordt.

Betonkolommen

De betonstructuur bestaat uit kolommen en voorgespannen of gewapend betonnen liggers. Door de hoge flexibiliteit van een betonskelet kan het gebouw talrijke vormen aannemen. Ook een hybridestructuur met stalen profielen is mogelijk. Belastingen worden via de horizontale ligger herleid naar een verticale belasting op de kolommen die op hun beurt worden overgedragen naar de fundering. Kolommen hebben de hoogte van één bouwlaag of lopen door over meerdere verdiepingen. In het laatste geval worden de kolommen voorzien van draagstenen. De afmetingen van de kolommen kunnen in samenspraak met onse ontwerp- en constructieafdeling worden bepaald. De wijze waarop een algemene stabiliteit van het gebouw wordt opgevat, bepaalt in grote mate de secties van de kolommen. 

Geen beperkingen dankzij prefab betonkolommen
De kolommen kunnen bij aanvang voorzien worden van hulpstukken zoals:

 • stalen T- of L-opstanden om bovendakse gevelpanelen aan te bevestigen;
 • stalen profielen verticaal ingestort ter bevestiging van de binnendozen van metalen gevelbekleding;
 • ankerrails ter bevestiging van gevelpanelen;
 • injectiekokers waarin de wachtstaven van de funderingen worden ingeklemd;
 • wachtstaven of schroefhulzen op de kolomkop om de verbinding van de balken te verwezenlijken;
 • regenwaterafvoerbuizen die volledig in de kolom ingestort zijn. Efficiënt naar onderhoud en duurzaamheid toe.

Betonnen liggers

Betonnen liggers komen voor in twee types: voorgespannen liggers en balken in gewapend beton.

Balken in gewapend beton worden aangewend als verdiepingsliggers, funderingsbalken of dakliggers. Hun doorsnede is rechthoekig en meestal worden de balken isostatisch opgelegd. Om de balken in een tweede fase op te storten, worden ze voorzien van wachtstaven.

IV-liggers (voorgespannen liggers) worden gebruikt als dakliggers, waarbij de helling zorgt voor de afwatering. De veranderlijke hoogte laat een belangrijke materiaalbesparing toe. Deze balken bieden de meest economische oplossing om industriële gebouwen te overspannen. Verder zijn er nog BX-liggers – eveneens voorgespannen – die een oplossing bieden wanneer gewapende betonnen balken niet voldoen voor een bepaalde belasting. Betonnen dakgordingen worden meestal toegepast wanneer de portiekafstanden vrij groot zijn en er secundaire liggers nodig zijn om het dakplaatmateriaal te ondersteunen.

Kanaalplaten in voorgespannen beton (WX)

WX-welfsels, ookwel kanaalplaten genoemd, zijn geprefabriceerde vloerelementen. We gebruiken deze in toepassingen waar grote overspanningen, zware belastingen en/of kleine constructiehoogtes gevraagd worden.

De welfsels worden uitgevoerd in voorgespannen beton en vervaardigd in een afgesloten productieruimte. De onderzijde is glad doordat ze gestort worden op verwarmde bekistingen.

Na de montage vullen we de voegen tussen de elementen met een specie. Indien nodig worden de gewelven voorzien van een druklaag. De zijkanten van de welfsels zijn geprofileerd om de hechting met de stortlaag te bevorderen.

 

Geprefabriceerde industriële wandelementen

De geprefabriceerde wanden in beton zijn een efficiënte oplossing voor alle gevels en binnenmuren. Hierbij worden deze wandelementen geplaatst tegen de structuren. Door de grote diversiteit in kleuren en afmetingen, kunnen we op maat van elk project deze wanden integreren. Onze volle en geïsoleerde wandelementen laten toe een eigentijdse architectuur te combineren met grote functionaliteit en technische efficiëntie.

Volle wandelementen
We onderscheiden volle wandelementen (minstens 14 cm dik) van geïsoleerde wandelementen in beton. Volle wandelementen worden onder andere toegepast als plinten, keermuren, binnenmuren en brandmuren. Deze laatste is een bijzondere toepassing: door hun groot formaat laten deze elementen een zeer snelle montage toe, met een minimum aan voegen. Lengtes tot 12 m zijn perfect mogelijk en een brandweerstand van twee uur wordt standaard bereikt. De wanden hangen we op aan de kolommen, ofwel schuiven we ze tussen de kolommen in sleuven. 

Geïsoleerde wandelementen 
Geïsoleerde wandelementen zijn als volgt samengesteld:
 • buitenlaag in gewapend beton gestort op een metalen bekisting,
 • isolatiekern (PS, PU, PIR, RESOL),
 • binnenlaag in gewapend beton (wordt manueel afgestreken).

Vervolgens verbinden we binnen- en buitenblad met elkaar door een verankeringssysteem in RVS waarbij de isolatie over de totale oppervlakte doorloopt. De buitenzijde van de panelen werken we af met siergranulaten (silex- en silexbetonwanden). De sierlaag wordt na het storten getrild. Na het ontkisten wassen we de granulaten onder hoge druk met water uit zodat de granulaten in reliëf zichtbaar komen te liggen.

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton

TT dakelementen hebben tal van voordelen. Ze zijn snel en makkelijk te plaatsen en zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Deze dakelementen beperken ook het weergalmen van geluid. De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand van 800 mm as op as en zijn met elkaar verbonden door een druktafel van 35 mm. De modulaire breedte van de elementen is 2400 mm. De lengte van de elementen is variabel tot 12,60 m en de totale hoogte is 330 mm. De onderkant van de elementen is volkomen glad door een metalen bekisting. Het aantal luchtblaasjes en andere onvolkomenheden worden tot een minimum beperkt door ontkistingsmiddelen. Bevestiging van onder andere valse plafonds, sprinklers, … met geboorde ankers is enkel mogelijk ter hoogte van de ribben om de 800 mm. De betonkwaliteit is C50/60, de voorspanstrengen hebben een karakteristieke treksterkte van 1860N/mm².

De voordelen van TT dakelementen 
Enkele voordelen van het gebruik van TT-elementen:
 • Een snelle en gemakkelijke plaatsing. De elementen zijn relatief licht en eenvoudig handelbaar. Ze overdekken op een snelle manier grote oppervlakken.
 • Er kan op een efficiënte en goedkope manier een standaard koepelopening of lichtstraat voorzien worden. De opstanden steunen dan op de ribben.
 • De thermische traagheid van beton zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en heeft een gunstige invloed op het thermisch comfort.
 • TT-elementen beperken het weergalmen van geluid. Ze duiden op uitmuntende akoestische eigenschappen.
 • Het plaatsen van een groen dak en/of zonnepanelen wordt eenvoudiger dankzij het gebruik van TT-elementen.

Bouwplannen of interesse om samen te werken?

We helpen u graag verder met al uw vragen. Contacteer ons vrijblijvend en samen bekijken we de mogelijkheden. 

Contacteer onsBekijk onze brochure