Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Belgische productiesites gaan voor CSC-certificaat

De Belgische productiesites van de Willy Naessens Group gaan voor het CSC-certificaat.

Het CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) is een internationale richtlijn voor het maatschappelijk verantwoord produceren van cement, aggregaten en beton.

Door het halen van dit certificaat versterken de Belgische productiesites van de Willy Naessens Group zijn reputatie als betrouwbare en veilige werkgever en onderscheiden ze zich ten opzichte van de andere spelers in de sector. Het certificaat bevestigt onder andere dat wordt voldaan aan de lokale wet- en regelgeving, veiligheid- en gezondheidsvoorschriften en dat de kwaliteit van de producten en diensten worden gemonitord en continu worden verbeterd. Met dit certificaat dragen de Belgische productiesites van de Willy Naessens Groupbij aan het behouden van de integriteit van het bedrijf en de goede relatie met de stakeholders.

Beleid om nationale of internationaal belangrijke sites te vermijden

Als duurzame onderneming wil de Willy Naessens Group zich houden aan de hoogste normen van integriteit en verantwoordelijkheid. De Belgische productiesites van de Willy Naessens Group erkennen dat het vermijden van nationale of internationaal belangrijke sites van groot belang is om te voorkomen dat ze bijdragen aan conflicten of onethisch gedrag.

Klimaatbeleid

Als onderneming is de Willy Naessens Group zich bewust van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt en willen ze hun steentje bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (GHG). De Belgische productiesites dragen bij tot de doelstelling van de Group om zijn CO2-uitstoot met 2,5% per jaar te verminderen.

  • Meting: De Belgische productiesites van de Willy Naessens Group zullen regelmatig de uitstoot van GHG meten en bijhouden om te bepalen hoeveel GHG ze uitstoten en waar deze uitstoot plaatsvindt.
  • Rapportage: De Belgische productiesites van de Willy Naessens Group zullen de uitstoot van GHG jaarlijks rapporteren en deze informatie publiek beschikbaar maken zodat de stakeholders op de hoogte zijn van onze inspanningen om de uitstoot van GHG te verminderen.
  • Reductie: De Belgische productiesites van de Willy Naessens Group zullen doelen stellen om de uitstoot van GHG te reduceren en zal maatregelen treffen om deze doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van energie-efficiënte technologieën, het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het investeren in hernieuwbare energiebronnen.
  • Monitoring: De Belgische productiesites van de Willy Naessens Group zullen de inspanningen om de uitstoot van GHG te reduceren regelmatig monitoren en bijstellen indien nodig om ervoor te zorgen dat ze deze doelen behalen.

Willy Naessens Group is ervan overtuigd dat het naleven van dit beleid zal bijdragen aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het behouden van een duurzame toekomst voor ons allen.

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van het nieuws rondom onze organisatie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!