fbpx

VCA**

Sinds 30 juni 2017 zijn wij VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma waarbij bedrijven worden getoetst op hun VGM-beheersysteem.

Veiligheid, gezondheid en milieu staan binnen Willy Naessens hoog in het vaandel. Het initiatief vanuit de directie om dit binnen de onderneming te implementeren komt vanuit de drang om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en de omgeving zo goed mogelijk te willen waarborgen. Het doel vanuit de directie is om zo min mogelijk ongevallen of calamiteiten te hoeven trotseren, met als ultieme doelstelling de ongevallen op 0 te krijgen.

Voor ons als bedrijf geldt: Geen bouwwerk is een mensenleven waard.

ISO 14001

Sinds 30 juni 2017 zijn wij ISO 14001 gecertificeerd. De ISO norm 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement, waarbij bedrijven worden getoetst op hun milieuzorgsysteem. Milieurisico’s van de bedrijfsvoering worden beheerst en indien mogelijk verminderd door de inventarisatie van gevaarlijke stoffen en het opstellen van een Milieu Aspecten Register voor het bedrijf en per project.

Binnen Willy Naessens wordt er veel waarde gehecht aan het milieu en de invloed die wij als mens en bedrijf daarop hebben. Het initiatief vanuit de directie om binnen de onderneming een milieuzorgsysteem te implementeren is maar een klein voorbeeld van de initiatieven die worden genomen om milieubewust te werken. Hierbij is geprefabriceerd beton een aangenaam product om mee te werken, aangezien we dankzij de verticale integratie het gehele bouwproces in eigen beheer hebben en dus in controle zijn over de milieueffecten.

Voor ons als bedrijf geldt: Wij bouwen niet alleen de wereld van nu, maar ook de wereld van de toekomst.

ISO 9001

Sinds 30 juni 2017 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. De ISO norm 9001 is een standaard op het gebied van kwaliteitsmanagement, waarbij bedrijven worden getoetst op hun kwaliteitsmanagementsysteem. Het kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de (constant veranderende) eisen en wensen van de klant. Daarnaast wordt gecontroleerd of er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Binnen Willy Naessens wordt er veel waarde gehecht aan de kwaliteit van ons product, maar ook van onze dienst. Het initiatief vanuit de directie om binnen de onderneming een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren toont aan dat wij niks aan het toeval overlaten. Wij willen klanten die tevreden zijn over onze dienst en onze producten. De unieke werkwijze binnen de onderneming helpt de ondergrens van de kwaliteit erg hoog te leggen. Klanten laten ons dan ook vaak merken dat ze tevreden zijn over de geleverde kwaliteit. Wij lopen daarin graag voorop.

Voor ons als bedrijf geldt: Wij bepalen onze kwaliteit en daardoor de standaard in de markt.