Nieuw project: BVG Drunen

14-05-2019

DRUNEN – Willy Naessens Nederland is gestart met de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw in Drunen. Het gebouw, dat in opdracht van EHM Beheer zal worden geplaatst, zal een oppervlakte kennen van bijna 3.000 m² en bestaan uit verschillende bedrijfsunits.

Inmiddels is een start gemaakt met de grondwerkzaamheden en de fundering.