Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Voor nu én later

Milieuverantwoord en duurzaam ondernemen zit Willy Naessens Industriebouw in het bloed, daar investeren we dan ook in.Want zoals Willy altijd zegt: "Stilstaan is achteruit gaan, innoveren en investeren is vooruit gaan!". Wij bouwen voor u én uw achterkleinkinderen.

📝 Onze certificeringen
Willy Naessens heeft al meerdere projecten volgens het BREAAM-NL duurzaamheidscertificaat opgeleverd. Daarnaast heeft beton een lange levensduur en accumulerend vermogen waardoor het de temperatuur constant kan houden.
Willy Naessens bouwt voor de toekomst. Met deze gedachte, onze jarenlange ervaring, en onze kennis, ontwikkelen we een gebouw waar de generaties na u ook plezier van zullen hebben.
De door ons ingezette materialen tijdens het bouwproces worden hergebruikt. Hierdoor vindt een gesloten kringloop plaats.
Willy Naessens investeert continu in groei, innovatie en ontwikkelingen van zowel de mensen en de middelen als het bouwproces en zijn verticale integratie.

Een aangenaam bedrijfspand voor mens en natuur

Een bedrijfspand in prefab beton heeft grote voordelen voor de gebruikers ervan. Beton heeft een groot accumulerend vermogen. Hierdoor blijft de temperatuur in uw pand aangenaam. Koel in de zomer en behaaglijk in de winter. Zonder hoge energiekosten. Dit brengt ons bij de milieuvriendelijkheid van prefab betonnen bedrijfshallen. Alle grondstoffen voor uw gebouw komen uit de directe omgeving, wat de ecologische voetafdruk van uw gebouw verlaagd. Daarnaast worden de prefab beton elementen binnen de Willy Naessens Group ook milieuvriendelijk gefabriceerd. Dit gebeurt met behulp van een maximale recyclage van het proceswater, de zon die 50% van de productie-energie voorziet en nog vele zaken meer. Milieuverantwoord en duurzaam ondernemen zit Willy Naessens Industriebouw in het bloed. Wij bouwen voor u én uw achterkleinkinderen.

Climate Neutral Certification

Sinds december 2021 is onze organisatie gecertificeerd volgens de Climate Neutral Certification Standard: zo laten we op onafhankelijke wijze zien dat we daadwerkelijk inspanningen van betekenis leveren om onze CO2 uitstoot te reduceren. Onze bedrijfsvoering is getoetst aan de strenge criteria van de Climate Neutral Certification Standard door een onafhankelijke auditor. Wij reduceren onze CO2-uitstoot zoals vereist door het Akkoord van Parijs en de standaard met minimaal 3% per jaar en mikken op een daling van meer dan 50% tegen 2030. Ook al onze CO2 -uitstoot die we (nog) niet kunnen reduceren compenseren we met carbon credits komende vanuit gecertificeerde klimaatprojecten.

Bekijk de video

VCA**

Sinds 30 juni 2017 zijn wij VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma waarbij bedrijven worden getoetst op hun VGM-beheersysteem.

Veiligheid, gezondheid en milieu staan binnen Willy Naessens hoog in het vaandel. Het initiatief vanuit de directie om dit binnen de onderneming te implementeren komt vanuit de drang om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en de omgeving zo goed mogelijk te willen waarborgen. Het doel vanuit de directie is om zo min mogelijk ongevallen of calamiteiten te hoeven trotseren, met als ultieme doelstelling de ongevallen op 0 te krijgen.

VCA ** certificaat

ISO 14001

Sinds 30 juni 2017 zijn wij ISO 14001 gecertificeerd. De ISO norm 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement, waarbij bedrijven worden getoetst op hun milieuzorgsysteem. Milieurisico’s van de bedrijfsvoering worden beheerst en indien mogelijk verminderd door de inventarisatie van gevaarlijke stoffen en het opstellen van een Milieu Aspecten Register voor het bedrijf en per project.

Binnen Willy Naessens wordt er veel waarde gehecht aan het milieu en de invloed die wij als mens en bedrijf daarop hebben. Het initiatief vanuit de directie om binnen de onderneming een milieuzorgsysteem te implementeren is maar een klein voorbeeld van de initiatieven die worden genomen om milieubewust te werken. Hierbij is geprefabriceerd beton een aangenaam product om mee te werken, aangezien we dankzij de verticale integratie het gehele bouwproces in eigen beheer hebben en dus in controle zijn over de milieueffecten.

ISO 14001 certificaat

ISO 9001

Sinds 30 juni 2017 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. De ISO norm 9001 is een standaard op het gebied van kwaliteitsmanagement, waarbij bedrijven worden getoetst op hun kwaliteitsmanagementsysteem. Het kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de (constant veranderende) eisen en wensen van de klant. Daarnaast wordt gecontroleerd of er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Binnen Willy Naessens wordt er veel waarde gehecht aan de kwaliteit van ons product, maar ook van onze dienst. Het initiatief vanuit de directie om binnen de onderneming een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren toont aan dat wij niks aan het toeval overlaten. Wij willen klanten die tevreden zijn over onze dienst en onze producten. De unieke werkwijze binnen de onderneming helpt de ondergrens van de kwaliteit erg hoog te leggen. Klanten laten ons dan ook vaak merken dat ze tevreden zijn over de geleverde kwaliteit. Wij lopen daarin graag voorop.

ISO 9001 certificaat